ANBI

Naam:
Stichting tot instandhouding van de Elburger smederij.
Smederij “De Hoefhamer”

RSIN:
813572150

Post- en bezoekadres:
Smedestraat 22, 8081 EH  Elburg

Doelstelling:
Het instandhouden en exploiteren van de ambachtelijke smederij aan de Smedestraat te Elburg.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan:
Het doel trachten wij te bereiken door;

  • Het wekelijks 3 middagen openstellen van de smederij voor het publiek.
  • Het ontvangen van groepen op afspraak.
  • Het werven van donateurs.
  • De verkoop van de in de smederij gemaakte producten.
  • Het geven van cursussen voor aankomende smeden.
  • Het geven van educatie aan scholieren.

Bestuur:
Voorzitter: Tom Boersma
Secretaris: Tom Bergstra
Penningmeester: Ben van Eerde
Lid: Daan Balk
Lid: John van Midden

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning.
Er zijn ook geen andere medewerkers in loondienst.

Verslag activiteiten:
In 2016 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

  • meegedaan aan Vestingval Elburg, Botterdagen en Kerst in de Vesting
  • met mobiele smidse en een aantal smeden op regionale markten gestaan en gesmeed.
  • meegedaan in het project voor scholieren “Erfgoedleerlijn”. Scholieren uit de gemeente Elburg.
  • de verkoop van de nieuwe producten “blaker” , “hoevenkrabber”, “briefopener” en “middeleeuws mes”  verder uitgebouwd.

 Financiële verantwoording:

Smederij ANBI 2016 Financiën