ANBI

Naam:
Stichting tot instandhouding van de Elburger smederij.
Smederij “De Hoefhamer”

RSIN:
813572150

Post- en bezoekadres:
Smedestraat 22, 8081 EH  Elburg

Doelstelling:
Het instandhouden en exploiteren van de ambachtelijke smederij aan de Smedestraat te Elburg.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan:
Het doel trachten wij te bereiken door;

  • Het wekelijks 3 middagen openstellen van de smederij voor het publiek.
  • Het ontvangen van groepen op afspraak.
  • Het werven van donateurs.
  • De verkoop van de in de smederij gemaakte producten.
  • Het geven van cursussen voor aankomende smeden.
  • Het geven van educatie aan scholieren.

Bestuur:
Voorzitter: Tom Boersma
Secretaris: Tom Bergstra
Penningmeester: Ben van Eerde
Lid: Daan Balk
Lid: Gerrit Kragt
Lid: Leendert van der Wiel

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning.
Er zijn ook geen andere medewerkers in loondienst.

Verslag activiteiten:
In 2021 konden, ten gevolge van Covid-19, veel bijzondere activiteiten niet doorgaan.
De voorjaarscursussen konden geen doorgang vinden.
Ook ontvingen wij geen scholieren van het educatieproject voor scholieren “erfgoedleerlijn”.
– de verkoop van de producten “blaker”, “hoevenkrabber”, briefopener” en “middeleeuws mes” verder uitgebouwd.
– meer dan 1.000 stuks van de bekende “vreugdewipper” gesmeed en verkocht.

Het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers en partners:
Op zaterdag 13 november 2021 begonnen met een lunch bij “Restaurant Amuse” op ’t Harde.
Daarna bezochten wij het “Jacht- en Stroperijmuseum” in Doornspijk.
Met daarbij deskundige uitleg door jachtopzichter/conservator Cees van Geel.
Aansluitend een prachtige wandeling rond het “Huis op de Bergen” in Doornspijk.
Al met al een heel interessante en leerzame middag.
Afgesloten in Elburg bij “Aan de Gracht”met uitgebreide hapjes en drankjes.

Financiële verantwoording:

Smederij ANBI 2021 Financiën