ANBI

Naam:
Stichting tot instandhouding van de Elburger smederij.
Smederij “De Hoefhamer”

RSIN:
813572150

Post- en bezoekadres:
Smedestraat 22, 8081 EH  Elburg

Doelstelling:
Het instandhouden en exploiteren van de ambachtelijke smederij aan de Smedestraat te Elburg.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan:
Het doel trachten wij te bereiken door;

  • Het wekelijks 3 middagen openstellen van de smederij voor het publiek.
  • Het ontvangen van groepen op afspraak.
  • Het werven van donateurs.
  • De verkoop van de in de smederij gemaakte producten.
  • Het geven van cursussen voor aankomende smeden.
  • Het geven van educatie aan scholieren.

Bestuur:
Voorzitter: Tom Boersma
Secretaris: Tom Bergstra
Penningmeester: Ben van Eerde
Lid: Daan Balk
Lid: John van Midden
Lid: Gerrit Kragt

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning.
Er zijn ook geen andere medewerkers in loondienst.

Verslag activiteiten:
In 2019 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
– meegedaan aan Vestingval, Botterdagen en Winter in de Vesting.
– met mobiele smidse en een aantal smeden op regionale markten gestaan en gesmeed
– gesmeed bij Museum Kromhout in Amsterdam
– meegedaan aan het educatieproject voor scholieren “erfgoedleerlijn”. Scholieren uit de gemeente Elburg.
– de verkoop van de producten “blaker”, “hoevenkrabber”, briefopener” en “middeleeuws mes” verder uitgebouwd.
– meer dan 1.000 stuks van de bekende “vreugdewipper” gesmeed en verkocht.

Het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers en partners:
Op zaterdag 9 november 2019 begonnen met een lunch bij “Restaurant Boothuis” in Elburg. Daarna bezochten wij de Botterwerf in Elburg.
Aansluitend bezochten wij Melkveebedrijf Lage Bijssel” in Doornspijk.
Al met al een heel interessante middag.
Zoals gebruikelijk werd afgesloten in Elburg met uitgebreide hapjes en drankjes.

Financiële verantwoording:

Smederij ANBI 2019 Financiën